(Dannish report):Maersk made illegal agreements in order to get rid of workers suffered occupational diseases workers

Mærsk-arbejders død skaber kemikaliestrid

21 March 2010 (in Dannish only)

http://www.information.dk/227856

Af: Peter Rasmussen

Anklage: Mærsk laver ulovlige aftaler for at slippe af med syge ansatte

21-3-2010

Mærsk bryder loven ved at skille sig af med ansatte med arbejdsskader, mener fagbevægelse og ngo'er. Selskabet afviser anklagerne: Vi går langt for at passe på arbejderne, svarer Mærsk

Først bliver den Mærsk-ansatte i Kina syg af sit arbejde. Dernæst præsenterer den danske containermastodont arbejderen for en afskedigelseskontrakt, hvor han mod et mindre beløb skal afskrive sig enhver form for erstatning for arbejdsskaden og selv stå for den videre undersøgelse og behandling. Samtidigt skriver Mærsk-medarbejderen under på, at han ikke vil gå til politiet med sagen.

Det er ikke kun uetisk, men også  ulovligt, mener international fagbevægelse og ngo’er, der beskylder A.P. Møller-Mærsk i Dong- guan i Kina for at ville skille sig af med syge ansatte i strid med loven og undslå sig at betale erstatning.

Information kan i dag dokumentere, at arbejdere med diagnosen ‘mistanke om arbejdsskade’ er blevet tilbudt 13.000 yuan (10.150 kr. og hvad der i provinsen svarer til fire månedslønninger) af Mærsk for frivilligt at forlade jobbet og selv stå for yderligere undersøgelse og behandling. Til gengæld skriver de under på at undlade at stille yderligere krav om erstatning og lover ikke at klage til myndighederne som følge af omstændigheder omkring arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed,« som det hedder i afskedigelsesbrevet, som Information er i besiddelse af.

Metoden er i strid med landets arbejdsmarkedslove, vurderer China Labor Watch, der har overvåget det kinesiske arbejdsmarked i ti år.

»Dette forsøg på at slippe for ansvar for ansatte med arbejdsskader kan aldrig anses for lovligt,« siger Li Qiang, direktør i China Labor Watch. Han forklarer, at arbejdsgivere i Kina er forpligtede til at betale omkostninger til løn, medicin og behandling, når deres ansatte får arbejdsskader.

Frister syge arbejdere

Ifølge ngo’en Globalization Monitor drejer det sig om mindst syv ansatte, der lider af høreskader eller blodsygdommen leukopeni.

»Mærsk frister de ansatte til at afskrive deres rettigheder som arbejdsskadeofre. Mange af arbejderne ved ikke, hvad de går ind til. Det er dybt uetisk,« mener May Wong fra organisationen Globalization Monitor. Det var denne ngo, der først rettede et kritisk lys mod Mærsks containerfabrik i januar 2009.

Flere arbejdere på fabrikken lider ifølge Globalization Monitor af høre- og lungeskader. A.P. Møller-Mærsk erkendte i april 2009, at der var problemer med farligt arbejdsmiljø og uetisk ledelse på virksomheden. Selskabet annoncerede en storvask, der skulle rette op på de mange problemer.

Næsten et år senere retter den internationale fagbevægelse en hård kritik mod koncernens metoder:

»Hvis Mærsk forsøger at få deres arbejdere til at underskrive dokumenter som dette og dermed undgå at betale de ansatte, hvad de har ret til, er det et alvorligt brud på nationale og internationale standarder. Det er meget sølle for et multinationalt selskab, der burde tage et socialt ansvar,« siger Dominique Muller, efter at have læst kontrakten. Hun er repræsentant for den globale faglige sammenslutning, ITUC, i Hong Kong.

Mærsk afviser kritikken:

»Vi mener, at aftalen er lovlig, hvilket vores advokat i øvrigt tidligere har bekræftet,« siger Morten Høstrup, leder af Human Ressources på Mærsk-fabrikken til Information. Han afviser blankt, at der er en sammenhæng med mistanke om arbejdsskader og efterlyser dokumentation for, at det skulle være tilfældet. Derimod, forklarer Høstrup, er der tale om, at Mærsk betaler penge til ansatte, der nægter at gennemføre en lovpligtig helbredsundersøgelse, når de stopper på fabrikken.

»Ud af 1.000 tidligere ansatte har under en procent afslået denne undersøgelse. De knap 10 personer har fået tilbudt en godtgørelse, så de kan få foretaget undersøgelsen på egen hånd for at få afklaret eventuelle arbejdsskader,« siger Morten Høstrup.

Han afviser, at kontrakterne hindrer tidligere ansatte i at søge yderligere kompensation ved arbejdsskader.

Det fremgår dog af kontrakten, som Information har fået oversat, at arbejderne lover ikke at kræve nogen form for erstatning af firmaet som følge af arbejdsmiljø eller sikkerhed. De lover desuden, at de ikke vil politianmelde firmaet.

Fyring i strid med loven

Firmaet kritiseres også for at udstede ulovlige fyresedler til arbejdere, der lider af arbejdsskader eller formodes at gøre det. En af dem er metalarbejderen Hu Changqing, der har fået konstateret arbejdsrelateret astma efter tre års arbejde på Mærsks containerfabrik.

»Firmaet bad mig om at underskrive en afslutning af min kontrakt, men jeg nægtede. Jeg fik at vide, at det ikke gjorde nogen forskel,« fortæller Hu Changqing.

Hans ansættelse fortsættes automatisk, så længe han er under behandling, hvorefter han modtager erstatning. Men det bliver det ikke mere lovligt af, forklarer China Labor Watch.

»Firmaet må under ingen omstændigheder varsle en fyring, når en ansat har fået konstateret en arbejdsskade. Det er klart i strid med loven,« forklarer Li Qiang, direktør i China Labor Watch.

Den danske personalechef er lodret uenig: »Vi overholder loven til punkt og prikke. På grund af finanskrisen har vi desværre halveret Maersk Container Industry Dongguans arbejdsstyrke til i dag cirka 1.100 ansatte,« svarer Morten Høstrup.

Anklager om nøl

Andre ansatte med arbejdsskader mener, at Mærsk ikke hjælper dem til at få den nødvendige behandling for deres arbejdsskader, men derimod står i vejen for en officiel diagnose, der kan sikre dem behandling, betalt af firmaet.

Den 33-årige svejser, Li Jiming, fortæller, at han første gang fik konstateret problemer med hørelsen i september 2008.

»Min behandling blev forsinket i næsten et år. Firmaet bekymrede sig overhovedet ikke om det. Jeg fik blot at vide, at otte ud af ti medarbejdere havde den type problemer. En senere undersøgelse viste, at min skade var blevet forværret,« siger Li Jiming til Information.

Han modtog varsel om fyring i juli 2009 og blev formelt erklæret arbejdsskadet i september.

Ifølge Globalization Monitor er der tale om systematisk modstand mod de ansatte med arbejdsskader.

»Mærsks handlinger betyder, at syge arbejderne må vente op til et år, før de kan blive undersøgt og behandlet for deres lidelser,« siger May Wong, researcher i Globalization Monitor.

Morten Høstrup fra Mærsk mener derimod, at selskabet strækker sig langt for at hjælpe de ansatte, der lider af arbejdsskader:

»Maersk Container tilbyder behandlinger til de ansatte. Vi afviser ikke relevante diagnoser, og oplysninger tilbageholdes ikke, men deles med de pågældende medarbejdere,« siger Morten Høstrup til Information. Seks ansatte sendte allerede i efteråret 2008 en klage til de lokale myndigheder over fabrikkens håndtering af arbejdsskader og arbejdsmiljø. De klager blandt andet over, at Mærsk ikke leverer de påkrævede dokumenter til arbejdsskadeklinikker og dermed forsinker diagnose og behandling for ansatte, der muligvis lider af arbejdsrelaterede lidelser.

Arbejderne har endnu ikke modtaget svar på deres klage.

Kronologi:
Oktober 2006: Mærsks containerfabrik åbner i Dongguan

Januar 2008: Strejke og optøjer efter sikkerhedsvagters overfald på en arbejder

Maj 2008: Strejke på fabrikken. 29 ansatte fyres.

Juli 2008: En fagforening oprettes.

Januar 2009: Anklager om korruption, dårligt arbejdsmiljø og brutale ledere. Mærsk afviser alle anklager.

April 2009: Mærsk erkender en række problemer og lover at rette op på forholdene.

November 2009: Undersøgelse foretaget af firmaet Crecea for Mærsk konkluderer, at 89 procent af arbejderne er tilfredse med forholdene, og at halvdelen af de lovede forbedringer af arbejdsmiljøet er gennemført.

Opsigelse
Nedenstående tekst er taget fra Mærsk’s opsigelsesbrev.

Til: Dongwan Mærsk containerindustri A/S (herunder forkortet: firmaet )

På  grund af personlige årsager indgiver jeg frivilligt min opsigelse til firmaet, og samtidigt fastholder jeg dog følgende punkter:

1. Jeg indgiver min opsigelse til firmaet af personlige årsager, derfor skal fratrædelsen træde i kraft fra den dag, min opsigelse er indleveret til firmaet (dvs. den dato som fremgår i slutningen af denne opsigelse). Det vil sige, at denne dato er min sidste arbejdsdag i firmaet.

2. I henhold til meddelelsen fra Guangdong provinsens institut for forebyggelse af erhvervsskader har firmaet underrettet mig om, at jeg den 22. juli 2009 skal på Guangdong provinsens institut for forebyggelse af erhvervsskader og blive undersøgt for erhvervsskader. Firmaet har gentagne gange gjort mig opmærksom på, at det er min ret at blive undersøgt for erhvervsskader, og jeg bør deltage i undersøgelsen efter firmaets forskrifter. Jeg er fuldstændig klar over, at det er min ret at blive undersøgt for erhvervsskader, og at firmaet skal opfylde sine forpligtelser ved at arrangere en undersøgelse for erhvervsskader til mig. Men på grund af, at processen omkring undersøgelsen er besværlig og tidskrævende, og at jeg bliver nødt til at skaffe mig mere tid til at finde et ideelt job, har jeg udtrykkeligt afvist firmaets arrangement omkring denne undersøgelse. Jeg vil selv arrangere undersøgelsen for erhvervsskader, efter at ansættelsesforholdet mellem firmaet og mig er ophørt.

3. For at opfylde sine forpligtelser omkring undersøgelsen for erhvervsskader til sine medarbejdere, så  skal firmaet betale mig en engangsydelse á 13.000 yuan (Trettentusinde yuan) for at dække div. omkostninger vedrørende hospitalsophold, undersøgelser, leveomkostninger og tilskud i forbindelse med selvarrangeret undersøgelse for erhvervsskaderne efter fratrædelsen. Dette beløb, betalt af firmaet, er kompensation for den af firmaet arrangerede undersøgelse for erhvervsskader, som jeg afviste at deltage i. Det er min opfattelse, at det er en handling, som ethvert firma, der aktivt opfylder sine lovmæssige forpligtelser, skal foretage. Jeg lover, at jeg ikke vil kræve nogen form for erstatning som følge af omstændigheder omkring arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed, og jeg vil ikke foretage politianmeldelse eller lignende.

4. Jeg bekræfter hermed, at der ikke længere forefindes noget ansættelsesforhold mellem firmaet og mig fra min sidste arbejdsdag den 17. juli 2009. Jeg mener ikke, at der er nogen tvister vedr. ansættelsen mellem firmaet og mig.

Navn: Li Xin Underskrift___________________

Dato af opsigelsen:__________________________

Redaktionel efterskrift
Li Xin kom under mistanke for at lide af arbejdsbetingede sygdomme ved en undersøgelse i september 2008. I december 2009 blev han formelt erklæret arbejdsskadet med benzenforgiftning, oplyser Globalization Monitor. Ifølge Mærsk er Li Xins ansættelse nu levet forlænget. Selskabet oplyser, at han modtager kompensation på grund af sin lidelse.