(Danish Report):'I am disappointed in Maersk'

http://www.information.dk/228463

by Dannish newspaper: 26 March 2010 (in Dannish only)

'Jeg er skuffet over Mærsk'

Mærsk afviser anklager om farlige arbejdsforhold og ulovlige afskedigelser på virksomhedens containerfabrik i Kina. Det danske selskab siger, at det går langt for at beskytte sine kinesiske arbejdere. Arbejderne selv fortæller en helt anden historie

Mærsks containerfabrik ligger i den sydøstkinesiske by Dongguan, hvor tusindvis af migrantarbejdere søger hen for at finde arbejde. 'Jeg ville arbejde for Mærsk, fordi jeg var fattig. Men prisen har været høj,' siger Li Xin, der lider af benzenforgiftning. Foto: Christian Als/Scanpix

Af: Martin Gøttske

26. marts 2010 | Historik
Lagt på information.dk 26. marts 2010 kl. 22:10. Bragt i den trykte udgave 27. marts 2010 på side 8 i 1. sektion. Senest opdateret 28. marts 2010 kl. 10:36.

BEIJING - »Man skulle tro, at en virksomhed ville begynde at respektere sine arbejdere bare lidt mere, når den har været skyld i deres sygdom,« siger Li Xin.

Han taler om Mærsk. Siden 2006 har han arbejdet på den danske transportkoncerns containerfabrik i den sydøstkinesiske by Dongguan.

»Først gav virksomheden mig en sygdom, jeg kan dø af, så gav de mig mindre i løn, og nu vil de af med mig,« fortsætter han.

Li Xin, som har arbejdet som sprøjtemaler på fabrikken, er formelt blevet erklæret arbejdsskadet med benzenforgiftning. I en alder af kun 24 år. Og det efter helbredsundersøgelser, som Mærsk ifølge Li Xin har arrangeret og betalt for.

»Jeg har det ikke godt,« fortæller han. »Jeg besvimer ofte lige pludselig, jeg er svimmel og har mistet appetitten.«

Benzen er et kræftfremkaldende kemikalie. Det kan skade knoglemarven og give leukæmi og benyttes ikke længere i maling og opløsningsmidler i Danmark.

I denne uge har Information rapporteret om anklager mod Mærsk om farlige arbejdsforhold og ulovlige afskedigelser på virksomhedens fabrik i Dongguan. Mærsk afviser anklagerne, og siger, at selskabet går langt for at beskytte sine arbejdere.

Men arbejderne selv har en helt anden version.

»Fordi jeg nu er syg på grund af mit arbejde, vil Mærsk af med mig,« siger Li Xin.

Han fortæller, at Mærsk i slutningen af 2009 præsenterede ham og andre arbejdere med diagnosen »mistanke om arbejdsskade« for et opsigelsesbrev. Hvis de skrev under på det, ville de hver få udbetalt det, der svarer til 10.150 kr. af Mærsk. Det skulle dække videre helbredstjek og behandling. Men hvis de satte deres underskrift på dokumentet ville arbejderne samtidig miste deres arbejde og fraskrive sig retten til at kræve skadeserstatning af Mærsk eller på anden måde angive virksomheden.

»De kaldte det en frivillig fratrædelse, og sagde, at hvis vi tog mod pengene, ville vores sygdom ikke længere være Mærsks problem,« siger Li Xin.

Otte arbejdere blev præsenteret for opsigelsesbrevet. De syv skrev under. Men Li Xin nægter. »Jeg vil ikke skrive under, for så vil det blive lettere for dem at ignorere mig,« siger han. »De prøver at løbe fra deres ansvar, og det er jeg skuffet over.«
Forskellige versioner

Som beskrevet tidligere på ugen i Information siger den globale faglige sammenslutning ITUC og ngo'er, der specialiserer sig i kinesiske arbejderes rettigheder, at det ikke kun er uetisk, men også ulovligt, at Mærsk på denne måde forsøger at skille sig af med syge ansatte.

A.P. Møller-Mærsk afviser dog, at aftalen er ulovlig. Virksomheden siger bl.a., at »der er ingen sammenhæng mellem fyringer og konstatering af arbejdsrelaterede sygdomme«, og at aftalen kun er kommet på bordet, da de pågældende medarbejdere har nægtet at lade sig helbredsundersøge.

Den forklaring forstår Li Xin ikke.

»Det var os (arbejderne, red.), der tog initiativet og forlangte en helbredsundersøgelse. Det var først, efter vi pressede dem hårdt, at de gik med til det,« siger han.

Li Xin mistænker Mærsk for allerede i 2008 at have vidst, at han var alvorligt syg, uden at informere ham om det. Ifølge Li Xins version af begivenhederne gennemgik alle fabrikkens arbejdere et årligt helbredstjek i september 2008. Resultaterne fik arbejderne ikke at vide. I begyndelsen af 2009 meddelte Mærsk så, at omkring 200 ansatte skulle på en observationsliste - dog stadig uden at oplyse, hvilke problemer, de havde. Efterfølgende gav Mærsk 30 ansatte nye arbejdsopgaver. Heriblandt Li Xin. Han var sprøjtemaler, men blev nu sat til at feje fabriksgulvet.

Andre arbejdere bekræfter Li Xins beretning. Deriblandt metalarbejderen Hu Changqing og Li Jiming.

»Det blev derfor tydeligt for os, at der var noget galt. Vi krævede resultaterne af helbredsundersøgelsen fra september 2008, men fik dem ikke,« fortæller Li Xin. »De fortalte blot, at det havde noget med vores hørelse at gøre.«

Mærsk er uenig i udlægningen og hævder over for Information, at Li Xin ville have fået resultatet, hvis han havde bedt om det.

Li Xin siger også, at det først var efter pres fra arbejderne, at Mærsk gik med til at sende dem til undersøgelse på et hospital i byen Guangzhou. Her fortalte lægerne, at de var nødt til at tage videre til et specialhospital. Og at det først var i maj 2009 - otte måneder efter Mærsk, ifølge Li Xin, allerede burde være blevet klar over, at han var syg - at han af Guangdong provinsens institut for forebyggelse af erhvervsskader blev oplyst om, at han led af benzenforgiftning.

Tilbage sidder Li Xin med følelsen af, at Mærsk først skjulte for ham, at han var syg, og derefter tilbød ham penge for ikke længere at være virksomhedens problem.

Ifølge Mærsk er Li Xins ansættelse nu blevet forlænget, dog kun indtil 1. juli - og Li Xin siger, at man har gjort ham klart, at man ikke derefter vil forlænge den. Mærsk oplyser også, at han modtager kompensation på grund af sin lidelse.

Det siger Li Xin til Information, at han ikke har hørt tale om - han får kun økonomisk støtte til behandlingen af sin erhvervsskade.

Han føler ikke længere, han har noget at miste ved at kritisere forholdene hos Mærsk.

»Der har gennem længere tid været problemer med sikkerheden,« siger han. »Der er masser af malingstøv. Der er en utrolig larm, og de ørepropper, de stiller til rådighed, er ubrugelige. Ligeså er ansigtsmaskerne.«

Den beskrivelse er flere andre arbejdere enige i. Bl.a. Yuan Daiyong, der tidligere arbejdede på fabrikken som svejser, og som sidste år lagde sag an mod Mærsk for ulovlig fyring og erhvervsskade - en sag, han dog tabte. Desuden Li Jimin, der lider af høreskade. Og også Hu Changqing, der i 2006 fik job som metalarbejder på fabrikken. Han siger dog også, at der er sket forbedringer på arbejdspladsen.

Mærsk henviser i et skriftligt svar til Information til, at en medarbejderundersøgelse fra efteråret 2009 har målt »udbredt tilfredshed med forholdene«. Selskabet erkender dog, at »nogle medarbejdere finder høreværnene ubekvemme« og forklarer, at man stadig søger at mindske støj- og støvgener.
‘Af med os'

Den 34-årige Hu Changqing har de sidste tre uger ligget på hospitalet, hvor han er under observation og behandling, efter han har fået konstateret arbejdsrelateret astma.

Mærsk betaler for opholdet. »Og det burde de også,« siger Hu Changqing. »Men nu vil Mærsk også af med mig.«

I slutningen af 2009 sendte virksomheden ham skriftlig besked om, at hans kontrakt ikke vil blive fornyet »på grund af den økonomiske krise«.

Men som Li Qiang, direktør i China Labor Watch, sagde i Information tidligere på ugen, må firmaet »under ingen omstændigheder varsle en fyring, når en ansat har fået konstateret en arbejdsskade. Det er klart i strid med loven.«

Mærsk fastholder dog, at de »overholder loven til punkt og prikke.«

Hu Changqing lægger dog ikke vægt på lovgivningen men på etik.

»Da jeg arbejdede, gav jeg alt, hvad jeg kunne. Den indsats gengældes nu ikke af firmaet. Jeg håbede, at Mærsk anså os for en værdifuld del af firmaet og ikke så ned på os. Derfor er det svært at acceptere, at fordi vi er syge, opfører Mærsk sig på denne dårlige måde og skiller sig af med os. Men arbejderes position er bare meget lav i Kina.«

Flere arbejdere fra Mærsk i Dongguan siger, at de lider af høre- og lungeskader. Nogle taler om benzenforgiftning.

Mo Desong, der arbejdede tre år på fabrikken i Dongguan fik konstateret arbejdsrelateret benzenforgiftning og afgik ved døden i oktober sidste år, kun 33 år gammel.

Kinas offentlige sygesikring har pålagt Mærsk at betale næsten 300.000 kr. i erstatning til arbejderens efterladte, fordi han led en »arbejdsrelateret død«.

A.P. Møller-Mærsk anser det for meget usandsynligt, at Mo Desong blev syg af at arbejde på selskabets containerfabrik. Alligevel har selskabet accepteret at betale erstatningen.

Mærsk siger dog, at myndighedernes kontrol viser, at indholdet af benzen i luften på fabrikken ikke overskrider grænserne for sundhedsfare, og at man i fabrikken ikke bruger og ikke har brugt benzen. Men som Information denne uge har beskrevet, har firmaet selv tidligere haft et sikkerhedsopslag i fabrikshallen med teksten: »Den maling og fortynder, vi bruger, indeholder benzen og toluen.«

Selv om Mærsk erkender, at dokumentet stammer fra fabrikken, siger virksomheden, at der er tale om en »unøjagtighed«.
Usikker fremtid

Li Xin siger, han er bange for at lide samme skæbne som kollegaen Mo Desong.

Som mange andre af de ansatte hos Mærsk er Li Xin migrantarbejder. Han forlod sin fattige familie og markerne i Sichuan provinsen, og kom til byen Dongguan for at tjene penge.

»Jeg ville arbejde for Mærsk, fordi jeg var fattig. Det var bedre betalt end at arbejde i marken, og jeg håbede, det kunne være med til at hjælpe min familie. Jeg ville tjene flere penge. Det vil alle. Men prisen har været høj,« siger han.

Da han arbejdede som sprøjtemaler, tjente han 3.000 yuan (ca. 2.500 kr.) om måneden. Nu, da han er sat til at feje fabriksgulvet, er lønnen faldet til præcis det halve.

»Når min kontrakt udløber til juli, ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg vil ikke have nogen indkomst, men skal betale for medicin og behandling af min sygdom selv,« siger han.

»Jeg kan dø af den her sygdom, og det gør mig selvfølgelig bange. Jeg er kun 24 år, og er ikke gift endnu,« siger han. »Jeg har ikke noget håb. Kun at Mærsk kurerer min sygdom.«