(Danish Report):Criticism of new rules from Maersk Qingdao

http://www.information.dk/228623

29 March 2010 (in Dannish only)

Kritik af nye regler hos Mærsk

Mærsk har atter indført skrappe regler for de ansatte på containerfabrik, der har modtaget dansk udviklingsstøtte. Det møder kritik fra ngoer.

Af: Peter Rasmussen

29. marts 2010 | Historik
Lagt på information.dk 29. marts 2010 kl. 20:50. Bragt i den trykte udgave 30. marts 2010 på side 10 i 1. sektion. Senest opdateret 29. marts 2010 kl. 21:07.

Det er strengt forbudt at fortælle andre, hvor meget man tjener i løn.

Sådan lyder en af reglerne for arbejderne på A.P. Møller-Mærsks containerfabrik i Qingdao på Kinas østkyst. Virksomhedens personalehåndbog slår fast, at hemmeligholdelse af de ansattes løn er en »basal del af firmaets politik«.

Reglerne, der indskrænker de ansattes ytringsfrihed, er på kanten af kinesisk lov og i strid basale etiske principper, ifølge ngoer med speciale i kinesiske arbejdsmarkedsforhold.

Lovede forbedringer

I april 2008 lovede fabrikkens direktør, Tim Rishøj ellers, at revidere en række kritisable regler.

Baggrunden var, at et forbud mod strejker stred imod FNs internationale konventioner. I juli 2009 kommer i stedet et forbud mod at afsløre lønninger.

Det afføder kritik fra organisationen China Labor Watch.

»Lovligheden i disse regler er særdeles tvivlsom. Der er til gengæld slet ingen tvivl om, at reglerne er i strid med god etisk virksomhedspraksis,« vurderer Li Qiang, direktør i organisationen China Labor Watch.

Mærsk forsvarer de nye retningslinjer:

»Vi har hidtil anset fabrikkens lønforhold for at være en privat sag. Medarbejderne har imidlertid hele tiden haft ret til at drøfte lønspørgsmål med deres fagforeningsrepræsentant,« siger Tim Rishøj, administrerende direktør for Maersk Container Industry Qingdao.

Han mener, at reglerne er i overensstemmelse med internationale standarder for arbejderes rettigheder.
Vil ændre regler

Mærsk vil dog atter ændre reglerne for fabrikkens ansatte:

»For at fjerne enhver tvivl vil vi snarest fjerne de pågældende passager i medarbejderhåndbogen om lønfortrolighed. I øvrigt er hele A.P. Møller-Mærsk koncernen ved at lave et nyt sæt arbejdstagerstandarder, som kommer til at dække alle medarbejdere,« fortæller Tim Rishøj.

Fabrikken i Qingdao modtog støtte fra Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU) mellem 1999 og 2007.

Fonden er oprettet for skattemidler og hører under Udviklingsministeret.

For at kunne modtage midler fra IFU, skal virksomheder følge god virksomhedsetik og lokal lovgivning.
Sagen kort

I den forløbne uge har Information rapporteret om anklager mod Mærsk om farlige arbejdsforhold og ulovlige afskedigelser på virksomhedens fabrik i Dongguan. Vi har skrevet om arbejderen Mo Desong, der døde af benzenforgiftning, og i gårsdagens avis stod flere arbejdere frem med deres oplevelser af at være blevet svigtet af Mærsk. Mærsk afviser anklagerne, og siger, at selskabet går langt for at beskytte sine arbejdere.
Dagens artikel handler om en anden Mærsk-fabrik i Kina, som tidligere har været i søgelyset på grund af fabrikkens strejkeforbud.

Kritisable regler
'Det er forbudt at videregive oplysninger om egen eller kollegers løn.'
'Det er en del af firmaets basale politik at holde vores lønstruktur hemmelig.'
'Denne personalehåndbog er firmaets ejendom og indholdet betragtes som en firmahemmelighed.'
Kilde: Personalehåndbog, A.P. Møller-Mærsks containerfabriks i Qingdao